Παρασκευή

Αλλαγές στη διαχείριση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προανήγγειλε ο Κ. Χατζηδάκης

Ο υπουργός Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης έθεσε ως στρατηγικό στόχο την ποσοτική, ποιοτική και διοικητική βελτίωση της διαχείρισης κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Παράλληλα, ανέλυσε και τις 6 βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για το ΕΣΠΑ.
 
Οι προτεραιότητες αυτές είναι οι ακόλουθες:
  1. H επιτάχυνση των ρυθμών απορρόφησης των πόρων, σε ένα δυσμενές περιβάλλον ως προς τη ρευστότητα που δυσκολεύει την πρόοδο προγραμμάτων.
  2. Η απλούστευση των διαδικασιών αξιοποίησης του προγράμματος.
  3. Η αναθεώρηση των προγραμμάτων, ώστε να μη χαθούν κονδύλια αλλά και να κατευθυνθούν πόροι στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και την απασχόληση.
  4. Η υποβοήθηση της εκτέλεσης των 181 έργων προτεραιότητας του ΕΣΠΑ 2007-2013.
  5. Η εξασφάλιση της ολοκλήρωσης των ημιτελών έργων της περιόδου 2000-2006, χωρίς τον κίνδυνο επιστροφής κονδυλίων.
  6. Η διαπραγμάτευση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2014-2020.
 
Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι, με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΕ, έχουν  μεταφερθεί το 45% των πόρων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έναντι του 41%, που είναι ο κοινοτικός μέσος όρος, καθώς και ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση με την οποία το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), που αντικατέστησε το ΤΕΜΠΜΕ μπορεί να διευκολυνθεί και να αντιμετωπίσει διάφορα διαδικαστικά προβλήματα. Σημείωσε ακόμα ότι το ΕΤΕΑΝ εργάζεται πυρετωδώς για να υπερβεί γραφειοκρατικά εμπόδια και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για διοχέτευση 1 δις ευρώ στην αγορά, ενώ για να διευκολυνθεί η δανειοδότηση επιχειρήσεων δημιουργείται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εγγυοδοτικός μηχανισμός με το ΕΣΠΑ.Η μόχλευση θα φτάσει 1 δις το Νοέμβρη.
 
Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ακόμα ότι το υπουργείο προωθεί την ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων για το ΕΣΠΑ, της οποίας η πιλοτική εφαρμογή αναμένεται να ξεκινήσει το Δεκέμβρη του τρέχοντος έτους. Επίσης, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, μεταφέρονται €300 εκατ. από την “Ψηφιακή Σύγκλιση” προς το EΠ Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας.
 
Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για την περίοδο 2014-2020, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι είναι δύσκολη, καθώς οι πόροι για την Ελλάδα μειώνονται από €20 δις στο προηγούμενο ΕΣΠΑ σε μόλις €12 δις.

Share:

Advertisement