Κυριακή

Κοινό τουριστικό προϊόν από ελληνικές και αλβανικές επιχειρήσεις


Δυτική Μακεδονία - Φλώρινα - Δήμος Πρεσπών Μεγάλη Πρέσπα Φλώρινας 
Τουριστική πλατφόρμα μέσα από την οποία θα προσφέρονται ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να δημιουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα ελληνικές και αλβανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιοχές των Πρεσπών και της Κορυτσάς.

Σκοπός τους είναι να δημιουργήσουν ένα κοινό τουριστικό προϊόν που θα προωθηθεί στην τουριστική βιομηχανία μέσα από διεθνείς επιχειρηματικούς φορείς και θα προωθήσει τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης διασυνοριακής περιοχής στον τομέα του βιοτουρισμού.
Τα παραπάνω προβλέπει το διασυνοριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013 μέσα από το οποίο επιδιώκεται να καλυφθεί η ανάγκη για μια συντονισμένη οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» 2007-2013 και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών ενώ συντονιστής του είναι η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής (BIO) και μέλη της κοινοπραξίας ο Οργανισμός Βιολόγων Αλβανίας (ALB), η οργάνωση Ερύμανθος (GR), το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών-CTP (GR) και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Κορυτσάς (ALB).
Share:

Advertisement