Παρασκευή

Αύξηση εσόδων, αλλά και υψηλές ζημίες, για την καπνοβιομηχανία ΠαπαστράτοςΗ μεγαλύτερη ελληνική καπνοβιομηχανία, η οποία ελέγχεται από τον αμερικανικό όμιλο Philip Morris
σύμφωνα με τον 82o ισολογισμό της, ο κύκλος εργασιών, αφαιρουμένων των φόρων, ανήλθε σε 244,90 εκατ. Ευρώ, από 222,26 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση (316,90 εκατ. Ευρώ το 2009), παρουσιάζοντας έτσι αύξηση 10,2% σε ποσοστό και κατά 22,64 εκατ. Ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.
Share:

Advertisement