Δευτέρα

Ανακαλείτε από τον ΕΦΕΤ το «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Λατζιμάς»

Οι υπηρεσίες του ΕΦΕΤ προέβησαν σε δειγματοληψία εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων της εταιρίας Λατζιμάς
και κατά την οργανοληπτική αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ελαιόλαδα «ΛΑΜΠΑΝΤΕ» που καθίστανται μη βρώσιμα ως έχουν.

Ειδικότερα, πρόκειται για δύο παρτίδες ελαιολάδου με ονομασία «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Λατζιμάς», συσκευασίας 1L, με αριθμούς παρτίδας LOT 2140116Α με ανάλωση πριν από 30/01/2018 και LOT 3230116Α με ανάλωση πριν από 30/04/2018.

Τα προϊόντα τυποποιούνται από την επιχείρηση «Λατζιμάς ΑΕ» (EL 40 043), που βρίσκεται στο Πάνορμο Ρεθύμνου Κρήτης.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση των ανωτέρω παρτίδων από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τις εν λόγω παρτίδες των συγκεκριμένων προϊόντων να μην τα χρησιμοποιήσουν.

Share:

Advertisement