Δευτέρα

Στην Αθήνα εντός της εβδομάδος η τρόικα...


ΤΡΟΙΚΑ
Καταφθάνει μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα το κλιμάκιο της τρόικας για τον έλεγχο των πεπραγμένων της κυβέρνησης,
από τα συμφωνηθέντα τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ ακολουθεί και το Eurogroup της 21ης Ιανουαρίου, που θα αποφασίσει την εκταμίευση της δόσης των 9,2 δισ. ευρώ.

Επίσης, εντός των ημερών θα συνεδριάσει και το διοικητικό συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το οποίο θα αποφασίσει την εκταμίευση της δικής του συμμετοχής στο δανειακό πρόγραμμα της Ελλάδας, ενώ θα εκδώσει και την έκθεση για την πορεία εφαρμογής του οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας. Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο ΥΠΟΙΚ παρουσία και του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, για την προώθηση των εκκρεμοτήτων. Πάντως πρέπει να σημειωθεί πως για τη δόση του Ιανουαρίου, ύψους 9,2 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση φέρεται να έχει εκπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα, τα οποία είναι:

- Η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή.

- Ο ορισμός του μόνιμου γενικού γραμματέα εσόδων, που ανακοινώθηκε το βράδυ της Τετάρτης με την τοποθέτηση του Χάρη Θεοχάρη (ήδη επικεφαλής της ΓΓΠΣ).

- Η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ, που έχει ανακοινωθεί και δρομολογηθεί.

Ωστόσο, πέρα από τις προϋποθέσεις της δόσης υπάρχει και σειρά 24 εκκρεμοτήτων, που συμφωνήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, αλλά δεν έχουν προωθηθεί και στα σημεία αυτά θα επικεντρωθεί ο έλεγχος που θα πραγματοποιήσει η τρόικα αυτήν την εβδομάδα. Μεταξύ αυτών είναι και η αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Μάρτιο.

Ανοιχτά «μέτωπα»

Ειδικότερα πρόκειται για τα ακόλουθα 24 ζητήματα που η κυβέρνηση οφείλει να διευθετήσει άμεσα το αργότερο μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο:

1. Η κατάθεση προς κύρωση στη Βουλή των επτά πράξεων νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες περιλαμβάνουν τους νέους αυστηρότερους δημοσιονομικούς κανόνες για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τις αλλαγές στο ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων της Βουλής, για το οποίο υπάρχει ο φόβος αντιδράσεων, καθώς και τον καθορισμό δεσμευτικών τριετών ανώτατων ορίων δαπανών για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

2. Η υποβολή σχεδίων στην τρόικα από τα υπουργεία για τις θέσεις υπαλλήλων που πλεονάζουν και στη βάση αυτή ο προσδιορισμός των ανά τρίμηνο υποχρεωτικών αποχωρήσεων, μέχρι το τέλος του 2014.

3. Η αναθεώρηση προς τα κάτω της τιμής των φαρμάκων, με βάση τις τιμές που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ, με τις χαμηλότερες τιμές.

4. Η επίτευξη του στόχου για το έλλειμμα και το πρωτογενές έλλειμμα του 2012. Το ΥΠΟΙΚ θεωρεί ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από το στόχο, χάρη και στη νέα περικοπή του ύψους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

5. Η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων

6. Η θέσπιση της απαραίτητης πρωτογενούς και παράγωγης νομοθεσίας για τη διασφάλιση της γρήγορης εφαρμογής του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

7. Ο καθορισμός του θεσμικού πλαισίου για τις εταιρίες ύδρευσης.

8. Η προώθηση μέτρων για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης με την καθιέρωση κριτηρίων απόδοσης, τη βελτίωση των τεχνικών εκτίμησης των κινδύνων και τη δημιουργία και ενίσχυση ειδικών μονάδων διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

9. Η προετοιμασία και δημοσίευση προγράμματος εξόφλησης των οφειλών προς τους προμηθευτές του Δημοσίου και επιστροφής φόρων. Εχει ήδη αρχίσει η διαδικασία εξόφλησης και θα κλιμακωθεί εντός του έτους ανάλογα και με την εισροή των δόσεων από το μηχανισμό στήριξης.

10. Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης όσον αφορά τη λειτουργία των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και ενοποίηση όλων των υφιστάμενων ταμείων του δημόσιου τομέα.

11. Η επέκταση της εφαρμογής της έκπτωσης του 5% στις φαρμακευτικές εταιρίες (η οποία ισχύει για τις τιμές των φαρμάκων που χρεώνουν τα νοσοκομεία) όσον αφορά όλα τα προϊόντα που πωλούνται από φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

12. Η αύξηση του ποσοστού των γενόσημων φαρμάκων, ώστε να φτάσουν το 35% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που πωλούν τα φαρμακεία.

13. Ο διορισμός εσωτερικών ελεγκτών σε όλα τα νοσοκομεία και η υιοθέτηση απ' όλα τα νοσοκομεία «μητρώων υποχρεώσεων».

Μέχρι το Μάρτιο

Ωστόσο, μέχρι το τέλος Μαρτίου, τα μέτρα που οφείλει να υλοποιήσει η Κυβέρνηση είναι τα ακόλουθα:

14. Η έκδοση υπουργικής απόφασης για την προσαρμογή των τιμών τελικού χρήστη για τους μικροκαταναλωτές.

15. Η επικαιροποίηση της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής στρατηγικής με την καθιέρωση τριετών δεσμευτικών ορίων όσον αφορά στις δαπάνες για όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης.

16. Η έγκριση προγραμμάτων στελέχωσης για τα επιτελικά υπουργεία.

17. Η δημιουργία μιας σημαντικά πιο αυτόνομης φορολογικής διοίκησης και ο προσδιορισμός του βαθμού της αυτονομίας του πλαισίου διακυβέρνησης, της ευθύνης, των νομικών εξουσιών του επικεφαλής της φορολογικής διοίκησης και του αρχικού προσωπικού του οργανισμού.

18. Η έκδοση και δημοσίευση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς για τις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο θα περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση.

19. Η πλήρης εφαρμογή μιας τυποποιημένης διαδικασίας για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με στόχο την καλύτερη εναρμόνισή τους προς τις αγοραίες τιμές υπό την ευθύνη του διευθυντηρίου φορολόγησης του κεφαλαίου.

20. Η μεταφορά σαράντα νέων ακίνητων περιουσιακών στοιχείων στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Μέχρι Ιούνιο - Σεπτέμβριο
 

Μέχρι τον Ιούνιο η κυβέρνηση οφείλει να υλοποιήσει παρεμβάσεις όπως είναι:

21. Η πρόσληψη 2.000 έμπειρων φορολογικών ελεγκτών.

22. Η έγκριση ενός νέου κώδικα φορολογικών διαδικασιών, μέχρι το Μάιο.

23. Η διασφάλιση ότι όλες οι κεντρικές αρχές προμηθειών θα χρησιμοποιούν τη διαδικασία των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων για όλους τους διαγωνισμούς τους.

24. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 η κυβέρνηση οφείλει να θεσπίσει νομοθεσία για την εισαγωγή ενός δημοσιονομικού κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο θα υπάρχουν αυτόματες διορθώσεις των όποιων αποκλίσεων εμφανίζονται.
Share:

Advertisement