Πέμπτη

Γεμίζουν τα ταμεία των δήμων όλης της χώρας


Με χρηματοδότηση ύψους 133 εκατ. ευρώ ενισχύει το υπουργείο Εσωτερικών τους δήμους της χώρας,
στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, για το μήνα Μάιο του 2012.

Στην απόφαση, που υπογράφει ο υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης, το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό «είναι προσαρμοσμένο αφενός στην πρόταση της ΚΕΔΕ περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 15/26-1-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής».
Share:

Advertisement